Skocz do zawartości
.Spr!Nt™

[PACZKA] DeathRun + Rangi[Zamknięty]

Polecane posty

AMXX.CFG

 

/////DeathRun////
deathrun_toggle 1      ;Włącz/wyłącz plugin
deathrun_spray 1       ;Włącz/wyłącz blokowanie spray`ów
deathrun_radio 1       ;Włącz/wyłącz blokowanie komend radiowych
deathrun_giveusp 0     ;Włącz/wyłącz dawanie USP dla CT
deathrun_removebz 0    ;Włącz/wyłącz strefę kupowania
deathrun_hidehud 0     ;Włącz/wyłącz usuwanie pieniędzy i czasu z ekranu HUD
deathrun_blockmoney 0  ;Włącz/wyłącz blokowanie pieniędzy
deathrun_blockkill 0   ;Włącz/wyłącz blokowanie komendy 'kill' w konsoli
deathrun_semiclip 1    ;Włącz/wyłącz przenikanie przez innych graczy
deathrun_lifesystem 1  ;Włącz/wyłącz system żyć, jeśli ustawione na 2, terroryści ze zwycięskiej drużyny otrzymają 1 punkt życia
deathrun_gamename 0    ;Jeśli ustawione na 1, wyświetlana nazwa gry to 'Deathrun v3.0'
deathrun_terrnfd 0     ;Włącz/wyłącz tracenie HP przez TT przy upadku z wysokości
/////DeathRun////
 
 
/////USE BUTTON ONCE////
amx_buttons_default 1        ;Domyślna ilość użyć
amx_buttons_team 1           ;Kogo dotyczą limity 0 - nikt(plugin wylaczony?) 1 - TT 2 - Ct 3 - TT+Ct
amx_buttons_freerun 1        ;czy na serwerze można używać komendy say /free do rozpoczęcia głosowania?
amx_freerun_votetime 10      ;czas trwania głosowania
amx_freerun_limit_mode 0     ;Typ limitu 0 - w rundach 1 - w minutach
amx_freerun_limit 5          ;wielkosc limitu, zależny od typu
amx_freerun_tt_privilege 1   ;jeśli różne od 0 terrorysta może wymusić FreeRun bez głosowania i limitów
amx_restore_buttons 1        ;czy przywracać guziki w nowej rundzie
amx_override_delay -1.0      ;gdy większe lub równe 0.0 ustawia domyślny czas opóźnienia dla klawiszy
ustępuje miejsca wartości przypisanej w menu "Edytor opóźnienia"
amx_allow_ct_vote 1          ;gdy 1 CT może rozpocząć głosowanie na FreeRun, gdy 0 komendy używa tylko Terrorysta
/////USE BUTTON ONCE////
 
/////TEAM JOIN////
tjm_join_team 2
 o Drużyna do której gracz zostanie automatycznie dodany :
 o 0 = Nie Auto-Join , 1 = T, 2 = CT, 3 = SPEC, 4 = Losowo CT lub T
tjm_switch_team 0
 o Wymusza dojście do drużyny w momencie gdy gracz sam próbuje zmienić drużynę
 o 0 = NIE, 1 = TAK
tjm_class_t 5
 o Który model gracz otrzyma po automatycznym dojściu do TT
 o 1 = Phoenix Connexion, 2 = Elite Crew, 3 = Arctic Avengers, 4 = Guerilla Warfare, 5 = Losowy
tjm_class_ct 5
 o Który model gracz otrzyma po automatycznym dojściu do CT.
 o 1 = Seal Team, 2 = GSG-9, 3 = SAS, 4 = GIGN, 5 = Losowy
tjm_block_change 1
 o Jeżeli cvar[i] tjm_switch_team[/i] nie jest równy 1, zostanie zablokowana możliwość wyboru drużyny.
 o 0 = Zezwól na Zmianę drużyny, 1 = Blokuj zmianę drużyny
/////TEAM JOIN////
 
/////AFK KISS////
afk_kicktime 150 - Po jakim czasie gracz ma być wykopany.
afk_slaytime 60 - Po jakim czasie gracz ma być zgładzony.
afk_minplayers 3 - Minimalna ilość graczy przy których ma pracować plugin.
afk_slayplayers 1 - Czy zabijać gracza gdy jest zbyt długo AFK.
afk_adminimmunity 1 - Admin, gracz z immunitetem jest nietykalny.
afk_adminkickimmunity 1 - Admin, gracz z immunitetem nie może być wykopany.
afk_options 1 - Wykopanie gracza po upływie dozwolonego czasu 0 - przełącza gracza na spec. następnie wykopuje.
afk_show_counter 0 - Ustaw na 0 to będzie pokazywać "AFK-Counter" od czasu do czasu.
afk_rename 0 - Zmiana nicku gracza na "[AFK] nick" kiedy jest AFK.
afk_speckick 0 - Wykopywanie graczy z spec.
afk_speckicktime 300 - Czas po jakim gracze będą wykopywani ze spec. ( dobrze uwzględnić więcej sekund ponieważ często gracze kręcą demo oszustom ).
/////AFK KISS////
 
/////FREEZE TRAPS////
freezetrap_distribute 1 - W jaki sposób można się zaopatrzyć w granat 0 - tylko komendą 1 - każdy dostaje po 1 na początku rundy 2 - są do kupienia
freezetrap_distance  150 - zasięg explozji, w jednostkach
freezetrap_time 20 - czas trwania efektu
freezetrap_limit 1 - Ile granatów na rundę
freezetrap_carry 1 - Ile granatów na raz można nieść
freezetrap_cost 3000 - koszt w $
/////FREEZE TRAPS////
 
/////Staly Timeleft////
mp_timelimit_fix 20 - domyślnie 20
mp_timelimit_restart 0 domyślnie 0
/////Staly Timeleft////
 
/////Zakaz Reconect////
amx_noreconnect_time 60 - liczba sekund po których gracz będzie mógł wrócić na serwer i nie zostanie uznane to za reconnect 0 by wyłączyć plugin
amx_noreconnect_score 0 - włącza/wyłącza przywracanie wyników
amx_noreconnect_money 0 - włącza/wyłącza przywracanie kasy
amx_noreconnect_startmoney 0 - jeśli cvar amx_noreconnect_money = 1, to ten włącza/wyłącza limitowanie kasy gracza do mp_startmoney
amx_noreconnect_spawn 1 - uniemożliwia ponowne zrespienie się gracza
amx_noreconnect_notify 1 - włącza/wyłącza informacje dla innych graczy o reconnect'cie
/////Zakaz Reconect////
 
/////Galileo////
amx_extendmap_max 90 //Maksymalny czas jaki mapa może być grana. Jeśli gracze będą wybierać przedłużenie mapy. Tylko do tego czasu będzie to możliwe.
amx_extendmap_step 10 //ile mapa ma być przedłużana jeśli gracze wybiorą ta opcje (w minutach)
gal_cmd_votemap 0 // Jaki powinny działac wzykłe komendy HL dotyczące Vota 1- Wyłączone 0- wyłączone
gal_cmd_listmaps 2 // Jak ma się zachowywać komenda listmaps
// 0 - disable
// 1 - behave normally
// 2 - behave the same as the "gal_listmaps" command (galileo default)
gal_banrecent 4 // Ile map ostatnio granych jest niedozwolonych w Vote
gal_banrecentstyle 1 // jak maja być wyświetlane mapy po wpisaniu recentmaps
// 1 - all maps on one line
// 2 - each map on a separate line
gal_rtv_commands 3 // na jak komenda ma reagować plugin przy rtv
//1- Rockthevote
//2-rtv
//3 dynamiczna
gal_rtv_wait 15 //ile czasu po starcie mapy może być rozpoczęte rtv
gal_rtv_ratio 0.50
//Ile % graczy musi wpisać rtv żeby zostało odpalone.
gal_nom_playerallowance 2 //ile nominacji może zrobić każdy gracz
gal_nom_mapfile mapcycle.txt // skąd maja być wczytywane mapy
gal_nom_prefixes 0
// prefix przy mapie wymagany?
gal_nom_qtyused 0 // ile nominacji ma być używanych w następnym głosowaniu.
//Glosowanie rozstrzygające następuje wtedy kiedy żadna z map nie otrzyma 50% w normalnym glosowaniu. Wtedy dawane są dwie z największym %
gal_runoff_enabled 2
//Mozliwe glosowanie rozstrzygające
gal_runoff_duration 15
//po ilu sekundach ma się rozpaczać
gal_vote_weight 1
//Czy ma być większa waga głosu admina?
gal_vote_weightflags y
//Flaga z jaka admin ma większy głos (dowolna)
gal_endonround 1
//Ma czekać do skończenia rundy ze zmianą mapy?
gal_vote_showstatus 1
// postęp głosowania ma być pokazywany gracza?
//0-nigdy
//1- po zagłosowaniu
//2- zawsze
gal_vote_showstatustype 2
//Jak ma być to przedstawiane gracza
//1- liczba
//2- procenty na mapie
gal_srv_start 3
// jeśli serwer się zrestartuje lub będzie miał krasza jak ma reagować plugin
//0- nic nie robi
//1- zmienia mapę na ta przed restartem
//2- zmienia mapę na ta która powinna być wybrana
//3- robi Vote
//4- zmienia na jedna z nominowanych
gal_endofmapvote 1
gal_listmaps_paginate 10 // ile map na stronie ma być pokazywanych po użyciu gal_listmaps
gal_vote_mapchoices 5
//Ile map ma być dawanych do vote
gal_vote_duration 15 // ile sekund powinien trwać vote
gal_vote_mapfile mapcycle.txt // skąd ma pobierać mapy
gal_vote_expirationcountdown 1
gal_vote_uniqueprefixes 0
gal_vote_announcechoice 1 //pokazuje jaka mapę wybrał gracz?
//1- tak
//0- Nie
gal_emptyserver_wait 0
// ile sekund ma czekać zanim uruchomi emptyserwer mapcykle,
gal_emptyserver_mapfile emptycycle.txt
// Plik z którego czyta empty serwer mapcyke
gal_sounds_mute 0
// wycisza dane dźwięki
// 1 - "get ready to choose a map"
// 2 - "7", "6", "5", "4", "3", "2", "1"
// 4 - "time to choose"
// 8 - "runoff voting is required"
/////Galileo////
 
/////Rangi DR////
amx_dr_rangi_speed 260 // minimalna prędkość wykonywanych skoków Bunny Hopem liczonych do rankingu
amx_dr_rangi_team 0 // drużyna, której Bunny Hop jest liczony (0 - wszyskie, 1 - tylko Terro, 2 - tylko CT, 3 - żadna)
amx_dr_rangi_show_best 1 // [0|1] czy pokazywać (1) najlepszego skoczka na serwerze, czy nie (0)
amx_dr_rangi_prefiks "[Deathrun]" // prefiks pokazywany w informacjach na sayu
 
// CVARy jako dane do bazy danych, w której przechowujemy statystyki
amx_dr_rangi_host "localhost" // adres do bazy danych
amx_dr_rangi_user "root" // użytkownik bazy danych
amx_dr_rangi_pass "root" // hasło do bazy danych
amx_dr_rangi_db "db" // nazwa bazy danych
/////Rangi DR////
 
/////Timer DR////
amx_timer_type "1" //1 - Timer wyświetlany w hud, 2- Timer wyświetlany w statusie (pod sayem)
 
timer_sql_host "127.0.0.1" //Host MySQL'a
timer_sql_user "root" //Użytkownik MySQL
timer_sql_pass "password" //Hasło Użytkownika MySQL
timer_sql_database "baza123" //Nazwa Bazy danych
/////Timer DR////
 
/////ABH////
bh_enabled 1
 Enable/disable the plugin.
bh_autojump 1
Enable/disable no skill required bunny hopping. (Just hold jump to bunny hop!)
bh_showusage 0
Enable/disable a small message to players when they connect informing them of the Bunny Hopping feature.
/////ABH////
 
 
////Sklep////
deathrun_shop "1" [1 - Włączony, 2 - Wyłączony plugin]
deathrun_he_cost "1000" [Koszt HE]
deathrun_bothgrenades_cost "1000" [Koszt HE + FB + Smoke]
deathrun_silent_cost "1000" [Koszt cichego chodzenia]
deathrun_health_cost "1000" [Koszt dodatkowych puntkow zycia +250]
deathrun_armor_cost "1000" [Koszt dodatkowego zycia +250 i armora +250]
deathrun_speed_cost "1000" [Koszt szybkiego biegania]
deathrun_gravity_cost "1000" [Koszt mniejszej grawitacji]
deathrun_invisibility_cost "1000" [Koszt niewidzialności]
deathrun_speed_power "400.0" [Prędkość dodatkowej szybkości "szybsze bieganie"]
deathrun_gravity_power "0.5" [siła dodatkowej grawitacji]
deathrun_advertise_message "1" [Czy wiadomości informacyjne o sklepie mają być włączone? 1 - tak 0 - nie]
////Sklep////
 
////Speedmeter////
sm_enabled "1" // 1 - Plugin włączony 0 - Plugin Wyłączony
sm_upadte "0.1" // Co ile ma aktualizować się HUD (Napis z prawej strony ekranu) Standardowo 0.1
sm_terro "1" // 1 - Sprawdza również speed również u terro, 0 - nie sprawdza speeda u terro

 

Komendy:

/rangi
/fps
/ustaw       (tylko dla głównego admina) 
sm_reset     Komenda resetuję aktualny rekord mapy. (tylko dla głównego admina)

 

Download:

https://www69.zippyshare.com/v/SmCD0Lyz/file.html

Edytowano przez usually cheater

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość
Temat jest zablokowany i nie można w nim pisać.

×
×
  • Utwórz nowe...